Djupdragning & formning av plåt

När vi talar om verktygstillverkning så handlar det om en process som innefattar flera olika steg. Djupdragning av plåt hos Ingelsten & CO AB ger ett mycket gott resultat och det är ett av företagen som specialiserat sig på området. Djupdragning är en speciell process där plåten pressas och sträcks på olika sätt för att i slutändan kunna anta en specifik form. Skillnaden mellan denna tillverkningsmetod jämfört med äldre varianter är att hela produkten framställs från ett enda stycke, utan svetsning, vilket gör att man inte får några sömmar alls som kan läcka. Det ställer också krav på att materialet är formbart och tål själva processen.

plåtmetall-med-hålPlåtpressning eller hydromekanisk formning brukar också ingå i tillverkningsprocessen. Vid pressning av plåt kan man använda sig av automatiska eller manuella maskiner med krafter upp till 100 ton eller mer. De automatiska maskinerna är bäst att använda om arbetet är komplext i sin natur. Den manuella varianten går bra om kravet på precision inte är lika högt (man ska dock vara medveten om att det aldrig kompromissas med kvalité oavsett vilken metod man använder).

Innan pressningen kan det vara nödvändigt att klippa plåten i stycken att arbeta med. Plåtklippning är också en konst i sig som både kräver erfarenhet och tillräcklig variation bland verktygen för att kunna genomföra många olika uppdrag.

metallarbeteDe företag som besitter mest kompetens har oftast en egen tillverkningsavdelning. Det är också hit kunder bör vända sig om de har ett projekt som de vill genomföra. Om du inte skulle ha full koll på alla detaljer och uträkningar så kan tillverkningsavdelningen bistå med sin expertkunskap och erfarenhet och se till att rätt processer utvecklas för att ro din idé i hamn.

Du kanske har förstått att plåtformningen inte är så enkelt. Det krävs ett kunnande och en maskinpark som fungerar för alla uppdrag. Vid volymtillverkning är detta extra viktigt.

Förutom själva tillverkningsprocessen tillkommer också tvättning av materialet när allt är färdigt. Vissa plåtprodukter kan också ytbehandlas på olika sätt beroende på användningsområde.